Rekrutacja i outsourcing

8 rad, jak udzielać feedbacku w rekrutacji

Z artykułu dowiesz się, dlaczego feedback jest tak istotny w rekrutacji oraz jakie korzyści może przynieść Twojej firmie. Oprócz tego, podpowiemy, jak udzielać feedbacku, aby był skuteczny i pozytywnie wpływał na rozwój kandydatów oraz organizacji.

Jak udzielać feedbacku w rekrutacji?

8 rad, jak udzielać feedbacku w rekrutacji 

Feedback w rekrutacji to kluczowy element procesu poszukiwania i zatrudniania najlepszych kandydatów do danego stanowiska. Jest to proces obejmujący analizę i ocenę umiejętności, doświadczenia i postawy kandydatów w celu wyłonienia najlepszego specjalisty na stanowisko. Dlatego też feedback jest niezbędnym narzędziem, aby zapewnić odpowiednie procesy i zredukować ryzyko podejmowania błędnych decyzji. 

feedback w rekrutacji

Komu i po co udzielać feedbacku w rekrutacji? 

Feedback możemy podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich jest informacja zwrotna dla odrzuconych kandydatów. Jest to ważny element, ponieważ może wpłynąć na ich postrzeganie firmy i przyszłe decyzje w zakresie ich karier. Oferowanie szczegółowego feedbacku pozwala osobom poszukującym pracy zrozumieć, co zrobić lepiej w przyszłości i pomaga im w ulepszaniu swojego profilu kandydata.

Feedback dotyczący procesu rekrutacji i dla zatrudnionych pracowników

Drugą kategorią feedbacku jest ten, który dotyczy samego procesu rekrutacyjnego. Jest to wiadomość dla rekruterów i innych osób biorących udział w procesie zatrudniania. Taka ocena może pomóc w identyfikacji obszarów, które należy poprawić w procesie rekrutacji. Może to być np. długość procesu rekrutacyjnego, jakie kryteria stosujemy przy wyborze kandydatów oraz informacja, czy proces był zbyt formalny lub może zbyt luźny. 

Trzecią kategorią feedbacku jest ten, który dotyczy zatrudnionych kandydatów. Opinia dla zatrudnionych specjalistów da im wiedzę, jakie czynniki przyczyniły się do ich sukcesu i wesprze ich w dalszej karierze. Może to być szczególnie ważne dla nowych pracowników, potrzebujących wsparcia i informacji zwrotnej, aby móc osiągnąć zamierzone cele w nowej roli. 

Jak udzielać feedbacku w rekrutacji?
  1. Bądź konkretny/a i szczegółowy/a. Podczas udzielania feedbacku, upewnij się, że jest on konkretny i odnosi się bezpośrednio do umiejętności i doświadczenia kandydata. Unikaj ogólników i stwierdzeń, które nie mają podstawy w rzeczywistości. Ważne jest, aby feedback był jasny i poparty przykładami. Kandydaci powinni otrzymać informacje zwrotne, które pomogą w ich rozwoju zawodowym i w lepszym przygotowaniu się do przyszłych rozmów kwalifikacyjnych. 
  1. Zachowaj pozytywne podejście. Feedback w rekrutacji powinien być konstruktywny, a nie krytyczny. Zwróć uwagę na mocne strony kandydata i podkreśl, co zrobił dobrze. Nie skupiaj się wyłącznie na błędach. Oczywiście, jeśli zauważysz obszary, w których kandydat potrzebuje poprawy, powiedz o tym, ale zawsze zachowaj pozytywne podejście.  
  1. Bądź szczery/a. Opinia zwrotna musi być szczera i oparta na faktach. Unikaj powiedzenia czegoś, co nie jest prawdą tylko po to, żeby nie urazić kandydata. Oczywiście przekazując informacje zwrotne, szczególnie te dotyczące minusów warto pozostać delikatnym.  
  1. Zaproponuj plan działania. Jeśli masz wskazówki dla kandydata, jak poprawić swoje umiejętności, to podziel się nimi. Powiedz, jakie działania może podjąć, żeby się rozwijać i co zrobić, żeby osiągnąć sukces. 
  1. Pamiętaj o kulturze organizacji. Feedback powinien być zgodny z wartościami i kulturą organizacji. Pamiętaj, że każdej firmie zależy na kandydatach, którzy pasują do ich stylu pracy i sposobu myślenia. 
  1. Bądź punktualny/a. Jednym z najważniejszych aspektów informacji zwrotnych w rekrutacji jest jego terminowość. Kandydaci chcą jak najszybciej wiedzieć, czy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji lub czy zdecydowano się na innych specjalistów. Szybka odpowiedź jest bardzo ważna również dlatego, ponieważ osoby, z którymi prowadzimy rozmowy często aplikują na wiele stanowisk jednocześnie i oczekują szybkiej informacji zwrotnej od każdej firmy, żeby móc podjąć jak najlepszą dla siebie decyzję. 
  1. Bądź elastyczny/a. Pamiętaj, że każdy jest inny i ma indywidualne potrzeby. W miarę możliwości dostosuj swoje podejście i wskazówki do konkretnego kandydata. Często wystarczy mała zmiana, aby pomóc kandydatowi zrozumieć, co może robić lepiej. 
  1. Spersonalizuj feedback. Kandydaci chcą mieć świadomość, że firma poświęciła czas na dokładne przejrzenie ich aplikacji i że ich indywidualne umiejętności i doświadczenia zostały wzięte pod uwagę. Spersonalizowany feedback może pomóc w budowaniu długotrwałych relacji z kandydatami i pozwolić na lepsze zrozumienie przez nich kultury organizacyjnej firmy.

 

Dlaczego feedback jest tak ważny w procesie rekrutacyjnym? 

Po pierwsze, zapewnia on transparentność i sprawiedliwość w procesie rekrutacji. Kandydaci otrzymujący szczegółowy feedback, wiedzą, że ich aplikacje zostały uwzględnione i że firma jest zainteresowana ich rozwojem. Po drugie, informacja zwrotna pomaga w identyfikacji obszarów, które należy ulepszyć w procesie rekrutacyjnym, co prowadzi do lepszego doboru kandydatów. 

Jak to wygląda sprawa feedbacku w Master Care? Na to pytanie odpowiedziała Paulina Berczak – Recruitment Manager: „Gdy tylko biorę udział w rekrutacji dbam o to, aby każdy kandydat otrzymał wszystkie najważniejsze informacje, był na bieżąco z przebiegiem rekrutacji, a przede wszystkim, aby dana oferta była faktycznie dopasowana do jego potrzeb. Nie lubimy tracić czasu naszych kandydatów ani klientów„. 

Poznaj etapy rekrutacji w Master Care