Praca w IT

Reboarding: jak odświeżyć karierę po powrocie do pracy? 

Reboarding, czyli przywracanie pracownika do zespołu po okresie nieobecności, może być kluczem do skutecznego powrotu do pracy. Warto zrozumieć, czym jest ten proces i jakie kroki są niezbędne, aby zapewnić płynne wdrożenie i dalszy rozwój po powrocie. Sprawdź nasz przewodnik i dowiedz się, jak pomóc pracownikowi ponownie znaleźć swoje miejsce w zespole.

reboarding co to jest

Reboarding: jak odświeżyć karierę po powrocie do pracy? 

Co to jest reboarding? 

Reboarding to proces przywracania pracownika do zespołu po przerwie w pracy. Może to być spowodowane różnymi okolicznościami, takimi jak urlop macierzyński, dłuższa choroba, przerwa na studia czy inne wydarzenia. Warto zrozumieć, że powrót do pracy po takiej przerwie może być wyzwaniem zarówno dla pracownika, jak i dla organizacji. 

Reboarding to nie tylko formalne procedury, ale także dbanie o dobre samopoczucie pracownika, jego zaangażowanie i motywację. 

reboarding jak przeprowadzić

Przygotowanie pracownika do powrotu

Wdrożenie pracownika po przerwie w pracy to kluczowy etap reboardingu. Oto kroki, które warto uwzględnić: 

  • Komunikacja: Przed powrotem pracownika do biura, ważne jest, aby dostarczyć mu istotne informacje. To może obejmować zmiany w firmie, nowe procedury, aktualizacje w zespole czy inne istotne kwestie. 
  • Zaktualizowanie wiedzy: Upewnij się, że pracownik ma dostęp do najnowszych materiałów i szkoleń. Czasami zmiany zachodzące w organizacji mogą wpłynąć na obowiązki pracownika, dlatego warto zadbać o aktualizację wiedzy.  
  • Integracja: Jeśli w trakcie nieobecności pracownika w zespole pojawiły się nowe osoby, zadbaj o okazję do poznania się i integracji.  
  • Przygotowanie fizyczne: Organizacja stanowiska pracy, dostęp do narzędzi – to wszystko ma znaczenie. Pracownik powinien czuć się komfortowo i gotowy do wykonywania swoich obowiązków. 
  • Wsparcie psychologiczne: Pracownik może odczuwać stres lub niepewność po przerwie. Dlatego ważne jest, aby menedżerowie i zespół byli otwarci na rozmowy i wsparcie. 
  • Motywacja i angażowanie: Pomóż pracownikowi odnaleźć swoje miejsce w zespole. Zainteresuj go nowymi projektami, cele, które można osiągnąć po powrocie. 
Tworzenie nowych celów i perspektyw 

W momencie, gdy pracownik wraca do biura po przerwie, warto zastanowić się nad nowymi celami i perspektywami. Na co zwrócić uwagę?  

  • Indywidualny plan rozwoju: Pomóż pracownikowi określić cele, które chciałby osiągnąć po powrocie. Czy to awans, nowe umiejętności czy inne wyzwania? Sporządźcie razem plan, który będzie dostosowany do jego potrzeb. 
  • Rozmowy rozwojowe: Regularne spotkania z menedżerem są kluczowe. Omówcie postępy, cele, wyzwania i ewentualne zmiany w planach. To także okazja do wyrażenia swoich oczekiwań i potrzeb. 
  • Nowe perspektywy: Przerwa w pracy może być okazją do spojrzenia na swoją karierę z innej perspektywy. Czy są nowe stanowiska, projekty czy obszary, które mogą zainteresować pracownika? Zachęć go do eksploracji. 

Wartość reboardingu w pracy nie może być przeceniana. To nie tylko kwestia formalności, ale też dbania o ludzi, ich rozwój i zaangażowanie w dalszy rozwój organizacji. Dlatego podejmowanie wysiłków w celu zapewnienia skutecznego procesu reboardingu może przynieść wymierne korzyści zarówno pracownikom, jak i firmie jako całości. 

Szukasz nowej pracy? Sprawdź nasze aktualne oferty!